Legislatie • Recomandari pentru manageri • Masuri specifice unor tipuri de constructii • Masuri generale de prevenire-protectie • Pregatirea pentru evacuarea cladirii, in caz de necesitate • Cunostinte de psihologia maselor aplicabile la reactia in caz de cutremur • Managementul situatiilor de criza si panica in spatii aglomerate • Experienta comportarii unor cladiri publice la cutremurul din 1977

Spatii publice cu aglomerari mari de persoane

Legislatie

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii 

 

[textul legii se gaseste la adresa www.isc-web.ro/lege/l10.pdf]

 

Cele sase cerinte de calitate, obligatoriu a fi mentionate pe intreaga durata de existenta a salilor aglomerate, conform prevederilor Legii 10/1995, sunt urmatoarele:

bullet

rezistenta si stabilitate

bullet

siguranta in exploatare

bullet

siguranta la foc

bullet

igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

bullet

izolatia termica, hidrofuga si economica de energie

bullet

protectia impotriva zgomotului.

Aceasta lege se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinatie, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora.

Cartea tehnica a constructiilor cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor.

Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei .

Proprietarii constructiilor au obligatii specifice, iar raspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta, a unor constructii de calitate corespunzatoare, precum si  pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora.

 

Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic

[republicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 655 din 23.10.2001, in temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001, cu modificarile publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 616 din 29.08.2003]

 

"Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii vor actiona, in conditiile legii, pentru identificarea, expertizarea tehnica a constructiilor, aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor, in functie de concluziile fundamentate in raportul de expertiza tehnica."

 

Legea introduce un sistem de obligatii si facilitati care trebuie bine cunoscut de proprietarii persoane fizice si juridice.

 

Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la constructiile existente aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, se vor asigura din fondurile proprii ale agentilor economici.

Cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, se includ in programe anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite in continuare programe anuale.

O cladire prezinta pericol public daca, dupa caz:

bullet

cuprinde spatii publice cu alta destinatie decat aceea de locuinta, ocupate temporar/permanent de un numar mare de persoane;

bullet

este amplasata in zone dens circulate si/sau cu aglomerari de persoane;

bullet

adaposteste valori materiale si/sau de patrimoniu cultural.

Institutiile publice si agentii economici care detin locuinte si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta in cladirile incluse in programele anuale sunt obligati sa asigure finantarea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detin din proprietatea comuna.

 

Pentru cladirile incluse in programele anuale primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor lua masurile necesare pentru actionarea in justitie a proprietarilor care obstructioneaza desfasurarea activitatilor de proiectare si/sau executie a lucrarilor de consolidare a cladirilor nominalizate in programele anuale, la judecatoria in raza caruie este situata cladirea, in procedura de urgenta si cu scutirea taxei de timbru.

 

Pentru realizarea in conditii de siguranta a lucrarilor de consolidare si asigurarea continuitatii acestora, activitatile comerciale si nonprofit desfasurate in spatiile existente din cladirile nominalizaze in programele anuale se suspenda de drept pe durata executiei lucrprilor de consolidare.

 

 

Atunci cand finantati noi investitii sau doriti sa faceti amenajari si modificari la cladirile in care este firma dvs., respectati masurile de proiectare si protectie antiseismica, de protectie si siguranta la foc prevazute in normativele in vigoare:

Prevederi din Codul P100-1/2006

Prevederi din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P118-99

Prevederi din Ghidul de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc la sali aglomerate GT –030-01

Prevederi din Normativul privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori -cerinte utilizatori, indicativ NP 006-96, atat privind structura cat si elementele nestructurale si  cerintele privind siguranta in exploatare respectiv :

bullet

siguranta circulatiei pedestre, siguranta cu privire la circulatia pe suprafete orizontale, siguranta cu privire la schimbarea de nivel, siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe, siguranta cu privire la iluminarea artificiala;

bullet

siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate (ascensoare, scari rulante)

bullet

siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii

bullet

siguranta cu privire la intruziuni exterioare.

Prevederi din Normativul privind proiectarea salilor de sport (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995 – NP 065-02

Prevederi din Normativul privind cerintele de calitate pentru unitati functionale de cazare (camere, garsoniere si apartamente) din cladiri hoteliere – NP 079 – 02

Manualul privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului  P 118-99 “Siguranta la foc a constructiilor” – MP 008-2000

Cerinte esentiale. Normativ pentru proiectarea salilor de auditii, indicativ NP 002-96.