Protectia antiseismica in

Muzee, biblioteci

Adaptat dupa "GHID PRIVIND MĂSURILE NECESARE DE APĂRARE ĪMPOTRIVA DEZASTRELOR  PROVOCATE DE SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN, ĪN VEDEREA SATISFACERII CERINŢELOR LEGII NR. 10/1995,  PENTRU  CLĂDIRI DIN DOMENIUL CULTURII: MUZEE, EXPOZIŢII DE ARTĂ , BIBLIOTECI", INDICATIV GP-023/0-1997, Ord. Min. Nr. 102/N/ din 25.07.1997, elaborator: INCERC, responsabil de tema dr. ing. Emil-Sever Georgescu, colaboratori: Muzeul National de Arta: Anca Cristina Dan -  muzeograf - sef sectie, Ana Zoe Pop  - curator
 

[Nota: Īn perioada de la elaborarea acestui ghid, o parte din reglementarile la care se facea referinta Īn textul avizat au fost inlocuite de altele.  Din punct de vedere legal, persoanele  cu atributii si responsabilitati in acest tip de unitati vor respecta legislatia in vigoare in prezent, dar pot utiliza sau la intocmirea planurilor de aparare principiile si prevederile tehnice care sunt specifice cladirilor respective din domeniul culturii, redate in acest extras sau adaptandu-le pe cele din textul integral al GP-023/0-1997 la cerintele actuale.]
 

 

Indrumari pentru:

 

personal de specialitate si tehnico-administrativ abilitat administratori de patrimoniu autoritati locale proprietari titulari de drepturi reale titulari ai dreptului de administrare din:
muzee expozitii de arta biblioteci galerii de arta consignatii magazine librarii anticariate

Extras din "GHID PRIVIND MĂSURILE NECESARE DE APĂRARE ĪMPOTRIVA DEZASTRELOR  PROVOCATE DE SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN, ĪN VEDEREA SATISFACERII CERINŢELOR LEGII NR. 10/1995,  PENTRU  CLĂDIRI DIN DOMENIUL CULTURII: MUZEE, EXPOZIŢII DE ARTĂ, BIBLIOTECI", indicativ GP-023/0-1997
(format pdf)

Anexa 3 la ghidul GP-023/0-1997. Elemente orientative pentru identificarea tipurilor de bunuri / obiecte de patrimoniu / mobilier / echipamente si sisteme suport, in corelatie cu raspunsul acestora la actiunea seismica, pentru selectarea metodelor, sistemelor si dispozitivelor de prevenire, evitare si limitare a raspunsului seismic nefavorabil (format pdf)